Exco 2015-2016

Chairman Mr. Chiu Sung Tak, Vincent (1/F, 83-87)
Vice Chairman Mr. Lee Hon Sum, Nixon (6/F, 80-82)
Vice Chairman Mr. Wong Man Tai, James (5,4,2/F, 75-79)
Vice Chairman Mr. Cheung Hang You (6/F, 2006-2009)
Hon. Secretary Ms. Li Huen Yee, Vicky (9/F, 95-97)
Hon. Financial Secretary Mr. Wong Hung Nam, Jacky (1/F, 93-96)
Director Mr. Wong Hak Keung, Albert (6/F, 80-83)
Director Mr. Lee Tin Fan, Paul (4/F, 90-94)
Director Ms. Fan Kai Yeung, Cynthia (7/F, 04-07)
Director Mr. Edward Li Xiao Yang (1/F, 2006-2009)
Director Ms. Lee Kwan Ying, Adrienne (9/F, 2007-2010)
Director Ms. Chan Hei Tung, Zita (9/F, 2010-2013)
Director Ms. Lui Hiu Wei, Michelle (8/F, 2014-2018)